Publiek-private samenwerking (PPS)

Overheden schakelen de marktsector in toenemende mate in via vormen van PPS. Voor succesvolle samenwerking is het  gewenst om inzicht te hebben in de verschillen en overeenkomsten in de belangen van overheden en ondernemingen. De overheid kent haar legitimiteit vanuit onze democratie. De onderneming kent haar legitimiteit vanuit de transacties op de markt en de waarde die ze heeft voor haar directe en indirecte stakeholders.

Belangen die bij overheden en ondernemingen een rol spelen.

Het inzicht in de belangen maakt duidelijk waarom het gedrag van de overheid, bijvoorbeeld m.b.t. de factor tijd, af kan wijken van het gedrag van ondernemingen. Bestuurlijke doelstellingen kunnen meer tijd vragen dan puur vanuit bedrijfsmatig oogpunt nodig zou zijn. Daartegenover maakt de cash flow die de ondernemingen zelf moet generen dat de ondernemingen veelal niet over veel tijd beschikken.

Wanneer op de juiste manier op de verschillen wordt ingespeeld biedt PPS grote mogelijkheden en kan gekomen worden tot zowel een hoger maatschappelijk nut als financiële voordelen, voor zowel de overheid als de ondernemingen.