Belangen die bij overheden en ondernemingen een rol spelen

Soorten van belangen die bij de overheid een rol spelen

  • Overheidsbeleid, zoals: veiligheid, gezondheid, onderwijs, etc.
  • Bestuurlijke belangen, zoals: rechtszekerheid, zorgvuldigheid, transparantie, etc.
  • Organisatorische belangen, zoals: loyaliteit aan de politieke leiding, budgettaire financiering vanuit de belasting opbrengsten, etc.
  • Collectieve belangen, zoals: minderheden in de samenleving, actiegroepen, etc.
  • Contextuele invloeden, zoals: internationale afspraken
  • Individuele belangen, zoals: werk en carrière, etc.

Soorten van belangen die in het bedrijfsleven een rol spelen

  • Organisatorische belangen, zoals: continuïteit, winstgevendheid, marktpositie, financiering door markttransacties, etc.
  • Collectieve belangen, zoals: de directe en indirecte stakeholders, etc.
  • Contextuele invloeden, zoals: wet en regelgeving, etc.
  • Individuele belangen, zoals: werk en carrière, etc.