Voor wie

Concurrentievoordeel behaalt u niet alleen door interne optimalisatie van factoren als kwaliteit, flexibiliteit, kosten en techniek. Methodes als lean, Ϭ-sigma en operational excellence worden of zijn al wijdverspreid ingevoerd en bieden – helaas – onvoldoende concurrentievoordeel. Ze bepalen slechts het minimale prestatieniveau.
Concurrentiekracht wordt dan ook veel nadrukkelijker door ketens bepaald dan door individuele partijen. De manier waarop u de keten inricht en aanstuurt is van doorslaggevend belang voor succes. Samenwerking binnen ketens biedt daarbij grote mogelijkheden. Voordelen kunnen tot uitdrukking komen in:

  • innovatie
  • waardecreatie
  • flexibiliteit
  • veiligheid
  • time to market
  • duurzaamheid
  • efficiency

Samenwerking biedt, met name voor Nederland, een enorm potentieel. Culturele aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Nederland kan daarmee een duidelijke voorsprong nemen. Het huidige economische klimaat draagt vanzelfsprekend ook bij aan de noodzaak deze handschoen op te pakken.