Samenwerkingsmonitor

Samenwerking monitoren we aan de hand van traditionele dashboards, operationele KPI’s en de onderstaande monitor die inzicht biedt in de samenwerking.
Samenwerkingsmonitor

 

Deze monitor komt tot stand door per deelgebied een selectie te maken van die KPI’s die maatgevend zijn voor het succes van de samenwerking. De keuze voor de KPI’s wordt in grote mate beïnvloed door de achtergronden van betrokken partijen. Zo vraagt publiek-private samenwerking een ander sturingsmechanisme dan gezamenlijke productontwikkeling in de High Tech.

Deze aanpak en samenwerkingsmonitor zijn afgeleid van het CoMo (Collaboration Model), dat inzicht geeft in de dynamiek van samenwerking en een resultante is van wetenschappelijk onderzoek naar de succesfactoren van samenwerking.