Mogelijke resultaten van samenwerking tussen ondernemingen

  • Producten zijn te kopiëren. Processen zoals innovatie en samenwerking zijn moeilijk te kopiëren maar geven wel een stabiele concurrentievoorsprong
  • Toenemende effectiviteit (vraaggericht ontwikkelen en investeren) en efficiencyslag door het opnieuw waarderen van (reeds beschikbare) kennis en competenties
  • Samenwerking leidt tot versnelling, grotere flexibiliteit en afnemende time-to-market
  • Binnen de huidige economische realiteit, met een focus op kosten, biedt samenwerking ook ruimte voor waardecreatie – gebruikmakend van voorwaartse én achterwaartse innovatie
  • Gedeelde economische exposure resulteert in een grotere robuustheid van de keten
  • Samenwerking is een voorwaarde om veiligheid te optimaliseren
  • Samenwerking binnen de keten maakt sprongmutaties mogelijk op het vlak van duurzaamheid
  • Innovatie en samenwerking passen bij de open Nederlandse cultuur