Mogelijke resultaten van Publiek-Private samenwerking

  • Lagere kosten bij initiĆ«le investeringen en ook gedurende de beheerfase
  • Snellere realisatie van projecten
  • Ontsluiten van kennis en een herwaardering van de marktsector en kennisinfrastructuur
  • Grotere maatschappelijke waarde
  • Creatieve oplossingen
  • Logische risicoallocatie
  • Grotere transparantie
  • Lagere regeldruk