Structuur in samenwerking

Voor wie, waarom, op welke wijze

Ondernemingen werken in toenemende mate samen binnen de supply chain. Overheden en kennisinstellingen werken steeds meer in vormen van publiek-private samenwerking. Met samenwerking worden voordelen beoogd die voor individuele partijen onbereikbaar zijn. Denk hierbij onder meer aan innovatie, flexibiliteit en kostenreductie. Vruchtbare samenwerking maakt het mogelijk dit op flexibele wijze te realiseren zonder hiervoor de eigen zelfstandigheid op te hoeven geven. Realisatie van de beoogde resultaten is helaas niet eenvoudig. Zo lopen de belangen van betrokken partijen niet altijd synchroon en vereist de aansturing van de samenwerking veelal een andere aanpak dan gebruikelijk binnen de eigen organisatie.

Centre of expertise

B&C vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen, overheden en kennisinstellingen. We geven advies op basis van gedegen ervaring en empirisch wetenschappelijk onderzoek. Al aanwezige kennis verrijken we voortdurend door inschakeling van promovendi en afstudeerders.

B&C: Centre of expertise op het gebied van samenwerking!