Samenwerking met geoutsourcete bedrijfsonderdelen A-B

Situatie
A heeft middels outsourcing een gedeelte van haar activiteiten afgestoten.

Probleem
Na enige tijd wordt A geconfronteerd met (veel te) hoge beheerskosten. De betrokkenen geven aan continue bezig te zijn met brandjes blussen en de aanvankelijk goede sfeer heeft plaatsgemaakt voor allerlei wederzijdse irritaties. De samenwerking is serieus in gevaar en houdt slechts stand omdat de oude garde elkaar op informele wijze weet te vinden. Het wederzijds vertrouwen staat sterk onder druk en bereidheid om elkaar tegemoet te komen neemt af.

Analyse
Nader onderzoek toont dat er bij de verzakelijking van de relatie – noodzakelijk bij outsourcing – onvoldoende en verkeerde aandacht is geweest voor de implementatie. Beide directies hebben op grond van goede onderlinge verhoudingen beslissingen genomen en daarbij nagelaten om de governance van de relatie voor de rest van de organisatie goed in te regelen en vast te leggen. Dit komt met name naar voren op het tactische niveau van de governance, het niveau dat de samenwerking procesmatig tussen de twee organisaties verankert.

Aanpak
Na bevestiging van de waarde en de visie, formeel de governance bepalen en inregelen.