Innovatie en productontwikkeling door samenwerking C-D

Situatie
Partijen C en D zijn samen een innovatietraject aangegaan en hebben succesvol een product op de markt geïntroduceerd.

Probleem
In de productiefase constateert C dat de eerdere stroom van verbeteringsvoorstellen tot stilstand is gekomen. Er is geen continue verbeterproces, afstemming van veranderingen heeft een top-down karakter en leidt tot een stroom van meerwerkrekeningen. De directie van C ziet suboptimalisatie als groot probleem maar kan dat niet hard maken.

Analyse
Nader onderzoek toont dat de samenwerking bij het overgaan van de ontwikkelingsfase naar de productiefase niet is aangepast. Aard en waarde van de relatie zijn veranderd zonder dat de visie hierop is aangepast. De eerder ingerichte governance past niet binnen de productiefase. De samenwerking is niet ingericht op de huidige aard en weet hierdoor het potentieel niet waar te maken. Tegenvallende resultaten beperken de bereidheid tot verdere investeringen in de samenwerking en dat vormt een drempel bij een volgend innovatietraject.

Aanpak
De huidige situatie vraagt om

  • het uitzetten van een gezamenlijke, strategische koers
  • het inregelen van continue verbeterinitiatieven
  • koppeling van performance management systemen