Dynamiek van langlopende partnerships G-H

Situatie
In de wereld van G en H is de afgelopen decennia veel veranderd. H is meerdere malen van eigenaar veranderd, de markt stelt andere eisen en vele personele verschuivingen verkleinen de herkenbaarheid van beide partijen.

Probleem
De inkoopafdeling van G stuurt op stuksprijs en constateert dat H duurder is dan lage(re) lonenlanden. Zij zien H als een commodity. De prijs van H wordt echter mede bepaald door ontwikkelingskosten die in de uiteindelijke stuksprijs worden verdisconteerd. Bij aanbesteding op specificaties worden deze kosten niet meegenomen. Bij calamiteiten heeft G een grote afhankelijk van H, inkoop wordt daar echter niet bij betrokken.

Analyse
De samenwerking heeft een operationeel karakter gekregen. Er is een focus op costs en niet op total cost of operations. Het ontbreken van strategische en tactische governance heeft geleid tot een verdienmodel van H dat niet duidelijk de waarde van de samenwerking toont. H heeft G niet kunnen ondersteunen met innovatieve oplossingen. De bulk van de dienstverlening heeft daardoor ook daadwerkelijk eigenschappen van een commodity gekregen. De rol van H bij calamiteiten is cruciaal voor G, maar bij de aansturing wordt hier geen rekening mee gehouden. G zal bij wegvallen van H geen oplossing voor de calamiteiten hebben en hierdoor hoge kosten maken. Een niet te overzien gevaar van suboptimalisatie ligt op de loer.

Aanpak
Beide partijen moeten opnieuw de waarde van de relatie bepalen en de visies op de relatie naast elkaar leggen om te oordelen of een gezamenlijke toekomst mogelijk en wenselijk is.