Verbeterprocessen inzetten I-J

Situatie
Partij I heeft het productieproces heringericht aan de hand van de zogenaamde Lean principes. De Lean methodiek vergroot  de exposure van I naar de performance van bepaalde toeleveranciers, zoals J.

Probleem
De risico’s voor I zullen beheersbaar moeten worden gemaakt en de performance van de toeleveranciers zal een slag moeten maken. Hoe initieer je het proces van risicobeheersing waarbij betrokkenen over de grenzen van de eigen organisatie heen moeten leren kijken?

Analyse
Waardeanalyse geeft aan dat het belang voor zowel I als J groot is. Beide zijn bereid om in de relatie te investeren. Voorts geeft de analyse aan dat de visie die partij I en J op de samenwerking hebben synchroon loopt.

Aanpak
Introduceer multidisciplinaire teams die verbeteragenda’s opstellen met een breed performance spectrum. Leg de betrokkenheid van het strategische kader vast, zodat beslissingen die de teams nemen ook daadwerkelijk kunnen worden doorgevoerd. Dit zal enerzijds sturing geven en anderzijds de mogelijkheid creëren om tactische aspecten en interne processen onderling op elkaar aan te passen. Spreek KPI’s af om de performance te kunnen meten en geef zo vorm aan operationele en tactische aspecten van de governance. Strategische governance zal apart geregeld moeten worden.