Downscalen van exposure en inzetten van externe competenties E-F

Situatie
Partij E wil een kwaliteitsslag maken en tegelijkertijd de financiële exposure van marktfluctuaties afbouwen. E wil maximaal gebruikmaken van de unieke competenties van F, de innovatieve kracht binnen de keten en de flexibele productiecapaciteit van F.

Probleem
De doelstellingen worden slechts ten dele behaald. De inregeling van flexibele productiecapaciteit loopt naar tevredenheid maar het innovatieve karakter levert nog te weinig op. F vindt dat E teveel energie en tijd kost, meetmethodieken kloppen niet en er ontstaan regelmatig conflicten. Bovendien heeft F te maken met een interne concurrent bij E, die prijzen niet op fullcosts baseert.

Analyse
De waarde van de samenwerking met F voor de strategie van E is niet gecommuniceerd. Daardoor is de visie op de samenwerking binnen verschillende afdelingen van E verschillend en tegenstrijdig, de doelen binnen E liggen gedifferentieerd. Hierdoor krijgt F tegenstrijdige signalen en is er geen sprake van strategische en tactische governance. Elementen die noodzakelijk zijn om innovatie te organiseren.

Aanpak
Bepaal opnieuw de waarde van de samenwerking voor de partijen om vervolgens vanuit de visie op de samenwerking de governance te herdefiniëren. Gezien het technische karakter van de dienstverlening kan roadmap sharing een belangrijke tool zijn om de samenwerking te stabiliseren.