Supply chain inrichting

48zre3caDoor optimalisatie van de Supply chain zijn grote winsten te behalen. Dit kan door:

  1. Portfolio analyse aan klant- en leverancierzijde levert inzicht in te behalen winsten en te nemen vervolgstappen. Bestaande verhoudingen binnen de keten blijven hierbij grotendeels onveranderd.
  2. Verbeteren van de eigen performance door samenwerkingsverbanden binnen de keten aan te gaan. Samenwerking vereist een andere aanpak dan de traditionele “arms-length” relaties met leveranciers en klanten. Bij samenwerking in de keten staat de te genereren waarde centraal en de betrokkenen zullen daardoor een “Win-Win” situatie ervaren.

 

B&C heeft voor het verbeteren van de eigen performance, door samenwerking in de Supply chain, een aanpak ontwikkeld. Een samenvatting daarvan treft u in onderstaand figuur aan.

30kqumgs