Product-/ marktkeuzes

productmarkt-keuzesHet beter afstemmen van het aanbod op de verschillende  markten kan grote effecten op de performance van uw organisatie hebben. Het inzetten van key-producten op nieuwe markten kan tot substantiële omzetgroei leiden. Terwijl focus op key-markten met een breder aanbod  tot substantiële toename van de efficiency kan leiden. B&C helpt u bij het inzichtelijk maken van de verschillende mogelijkheden en het maken van elkaar versterkende keuzes. Bij het maken van deze keuzes wordt rekening gehouden met randvoorwaarden en verwachtingen die zowel  op korte als op de lange termijn een rol spelen.

31uxavlv