Functioneren onderneming/turnaround

turnaroundIn het huidige economische klimaat is het voor uw organisatie uitermate belangrijk financieel sterk te blijven en de financiële ratio’s op pijl te behouden.
B&C helpt u de financiëlepositie en performance van uw organisatie te versterken. Het vaststellen van de Waarde strategie is hiervan de eerste en centrale stap.
De Waarde strategie richt zich op interne optimalisatie (o.a. bleeders stoppen), externe optimalisatie (verbeteren van de prijs-/waardeverhouding in de supply chain) en het versterken van de kapitaalpositie van de onderneming.
Aan de hand van de Waarde strategie worden de overige elementen (zie onderstaande figuur) van onze aanpak ingevuld.

Onderneming organisatie / turnaround