Strategische positionering

Strategische positionering

Strategische positionering

De performance van een onderneming wordt in belangrijke mate bepaalt door de strategische positionering. Deze positionering heeft betrekking op:

  1. Inrichting van de Supply chain, deze richt zich op het verzilveren van de waarde tussen de schakels richting leverancier- en klantkant.
  2. Product-/Marktkeuzes, deze richt zich op de afweging welke bestaande en/of nieuwe
    product-/marktcombinaties voor uw organisatie het meest profijtelijk zijn.
  3. Functioneren van de onderneming/ Turnaround richt zich op het creëren van directe waarde in de organisatie.

B&C adviseert bij het bepalen en realiseren van strategische positionering.

1. Supply chain inrichting

Door optimalisatie van de Supply chain zijn grote winsten te behalen. B&C heeft voor het realiseren van Supply chain optimalisatie  door samenwerking een aanpak ontwikkeld

Meer info

2. Product/ markt keuzes

Het beter afstemmen van het aanbod van uw organisatie op de verschillende markten kan grote effecten op de performance van uw organisatie hebben. B&C helpt u bij het inzichtelijk maken van de keuze mogelijkheden en het maken van elkaar versterkende keuzes.

Meer info

3. Functioneren van de onderneming/ Turnaround

In het huidige economische klimaat is het voor uw organisatie uitermate belangrijk financieel sterk te blijven en de financiële ratio’s op pijl te behouden. B&C helpt u de financiëlepositie en performance van uw organisatie te versterken.

Meer info